Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia za pomocą e-faktury - szybko i wygodnie

03 marzec 2014

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31.01.2014r. dotyczącego możliwości przekazywania w formie elektronicznej dokumentów rozliczeniowych ŁOW informuje, iż niewielu Świadczeniodawców rozliczyło świadczenia za miesiąc styczeń br. e-fakturą.

Łódzki Oddział Wojewódzki pragnąc zachęcić Państwa do takiego sposobu rozliczenia uprzejmie informuje, że termin płatności za e-faktury jest o jeden dzień krótszy w stosunku do dokumentu złożonego w wersji papierowej.

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy