Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja ws. wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

30.12.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1565).

W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Łódzki Oddział NFZ uprzejmie prosi o staranne i uważne wypełnianie zleceń na wyroby medyczne.

Przypominamy: lekarze wypełniają zlecenia na dotychczas obowiązujących drukach. Zmiany, które wprowadza rozporządzenie dotyczą jedynie grupy i liczby porządkowej wyrobu medycznego, które określa załącznik do ww. rozporządzenia. Należy więc wpisać grupę liczbę porządkową z załącznika, a nie, jak dotąd, kod wyrobu medycznego.

Ponadto zwracamy Państwa uwagę, że w niektórych przypadkach nazwy wyrobów się zmieniły, np. od 1 stycznia 2014 nazwa wyrobu to: aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (P102), wcześniej: proteza powietrzna.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na nowo obowiązujące kryteria przyznawania konkretnego wyrobu medycznego. W przypadkach, gdy kod ICD-10 wpisany na zleceniu nie jest jednoznaczny z kryteriami przyznawania określonymi w rozporządzeniu, osoba uprawniona do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne powinna wpisać istotne okoliczności związane ze stanem zdrowia pacjenta, np.:

  • na zleceniu na zaopatrzenie w sprzęt stomijny (grupa P lp. 99) wymagane jest dookreślenie rodzaju stomii, poprzez wpis w rubryce „Informacje dodatkowe” (kolostomia, urostomia, ileostomia), 
  • na zleceniu na zaopatrzenie w aparaty słuchowe (grupa P lp. 84-85) należy podać informację dotyczącą kryterium przyznawania tego wyrobu, czyli stopień niepełnosprawności słuchowej (stopień uszkodzenia słuchu).; 
  • na zleceniu na zaopatrzenie w wózek inwalidzki (grupa P lp.129) należy wpisać informację dodatkową - „osoba samodzielnie poruszająca się na wózku”.

Prosimy również o czytelne wypisywanie zleceń, ułatwia to bowiem pracownikom NFZ i pacjentom ich sprawne potwierdzenie i zrealizowanie. Dziękujemy!

Ponadto informujemy również, że opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.).

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców