Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2014 - wnioski o zmianę danych w umowie

27.11.2013

W związku z przeprowadzaną w ramach aneksowania procedurą przygotowywania umów na świadczenia opieki zdrowotnej informujemy, że dane o potencjale do umów na rok 2014 w rodzajach świadczeń:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne 
 • Profilaktyczne programy zdrowotne 
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny.

zostaną przygotowane na podstawie danych zawartych w umowach bieżących. Aneksowane umowy na rok 2014 w momencie utworzenia zawierać będą stan potencjału określony na dzień 30.11.2013 r. W związku z tym wszelkie zgłoszenia zmian treści umów przesyłane przez Państwa za pomocą funkcjonalności Portalu Potencjału po dniu 30.11.2013 r. wymagać będą ponownego zgłoszenia tych zmian w stosunku do nowych umów przygotowanych na rok 2014.
Jednocześnie przypominamy o zasadach jakim podlegają dane podczas aneksowania umów z potencjałem na kolejny okres rozliczeniowy które zostały opublikowane w dniu 26 września 2013 r. „Aneksowanie umów na rok 2014 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału”.