Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rzeczywisty czas oczekiwania w sprawozdawczości z kolejek oczekujących przekazywanej przez świadczeniodawców

22 październik 2013

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 października br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem prawidłowości wykazywania rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek pilny" oraz dla kategorii medycznej „przypadek stabilny"


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661) definiuje kategorie medyczne „przypadek stabilny" oraz „przypadek pilny" oraz wskazuje wyraźnie w §3, że świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny".

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla nw. świadczeniodawców u których stwierdzono nieprawidłowo sprawozdawany czas oczekiwania oraz komunikaty o odblokowaniu możliwości korekt archiwalnej sprawozdawczości z kolejek.

Jednocześnie prosimy najpóźniej do 10 listopada br. włącznie dokonać korekt do wskazanych w PŚ komórek/procedur, do których odblokowaliśmy walidację o kodzie 80100010.

Przy aktualizowaniu danych za okresy wcześniejsze niż ostatni okres sprawozdawczy, po dokonaniu korekt konieczne jest przesłanie sprawozdań za kolejne okresy aż do bieżącego okresu sprawozdawczego włącznie, tj. świadczeniodawca poprawiając teraz sprawozdanie za np. kwiecień 2013 roku, powinien ponownie przesłać również (we właściwej kolejności) sprawozdanie za maj, czerwiec, lipiec a następnie sierpień i wrzesień 2013 roku.

Kody świadczeniodawców u których stwierdzono ww. problem: 110006, 110014, 110016, 110026, 110028, 110029, 110043, 110056, 110058, 110098, 110107, 120001, 130001, 140039, 140043, 209295, 210021, 210052, 210084, 210147, 210203, 210231, 210245, 210393, 210437, 210490, 210506, 210519, 210544, 210565, 210606, 220070, 220189, 220216, 220307, 220333, 230086, 240032, 240055, 240066, 240092, 240203, 240296, 340261, 910229

Proszę o bieżące weryfikowanie i koordynowanie przekazywanych danych w celu poprawnej i zgodnej z rzeczywistością sprawozdawczości. Przypominamy, że na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=05 znajduje się serwis umożliwiający pacjentom oraz świadczeniodawcom wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących. Dane, które pokazywane są w tym serwisie zasilane są Państwa comiesięczną sprawozdawczością. Taka comiesięczna weryfikacja danych z ww. stroną i ich ewentualna korekta pozwoli poprawić jakość sprawozdawczości z kolejek oczekujących.