Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) – przyczyny skreśleń

15 październik 2013

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, po przeprowadzeniu analizy przyczyn skreśleń na zabiegi wysokospecjalistyczne w systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) uprzejmie prosi, przy podawaniu przyczyny skreślenia, o korzystanie w pierwszej kolejności z zamieszczonych kodów skreśleń: 1, 2, 3, 5, 6, 7  (Tabela nr 10) - załącznik nr 3 do Rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.). 

 

 

Tabela nr 10. Kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących

Przyczyna

Kod

wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę

1

powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji

2

zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju przez danego świadczeniodawcę

3

przeniesienie osoby wpisanej na listę oczekujących na inną listę oczekujących u danego świadczeniodawcy

5

zgon osoby wpisanej na listę oczekujących

6

potwierdzona przez Fundusz informacja, że osoba znajduje się na liście oczekujących na to samo świadczenie u innego świadczeniodawcy

7

inna przyczyna

9

 

Jeżeli zachodzi konieczność podania innej przyczyny skreślenia ( kod 9) to przypominamy, że w takich przypadkach należy w pierwszej kolejności korzystać ze zdefiniowanego w SZOI słownika innych powodów skreśleń, który ma następującą postać:

Kod

Powód skreślenia

2

pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie

3

pacjent omyłkowo wpisany

4

pacjent zoperowany u innego świadczeniodawcy

5

pacjent nie kwalifikuje się do operacji ze względów medycznych

8

brak kontaktu z pacjentem

9

powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji za pośrednictwem Funduszu

  

Dopiero w sytuacji, gdy żaden ze zdefiniowanych innych powodów  skreśleń nie jest zgodny z faktycznym, istnieje możliwość podania własnego opisu powodu skreślenia.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. kontaktowy:
42 275 48 56