Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawców rozliczających świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

12.09.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą, o zamieszczanie na przesyłanych do ŁOW NFZ dokumentach księgowych (lub kopertach zawierających te dokumenty), dotyczących rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, kodu świadczeniodawcy nadanego przez ŁOW NFZ.