Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej

17 czerwiec 2013

W związku ze sporadycznie występującymi trudnościami realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w trybie mobilnym związanymi z brakiem możliwości doręczenia uczestniczkom programu nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców POZ o obowiązku włączenia się do procedury dostarczenia takiego wyniku zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia 98/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 21 grudnia 2012 r. Treść tego zarządzenia Części A, pkt 7, ust 6 e brzmi następująco:

„w przypadku nieprawidłowego wyniku badania i braku możliwości skontaktowania się ze świadczeniobiorcą lub braku odpowiedzi świadczeniobiorcy na wezwanie, wysyła się kopię dokumentacji świadczeniobiorcy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego złożył deklarację, z prośbą o dołączenie do karty choroby świadczeniobiorcy i bezpośrednią interwencję w miejscu zamieszkania”.

 

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
kontakt tel. 42 275-49-60