Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza - aneksy

03.04.2013

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 9/2013/DSOZ z dnia 12 marca 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 3 kwietnia 2013 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) Dział Obsługi Umów.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów