Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie I półrocza br.

11.08.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z § 26 p. 2 Ogólnych warunków umów (załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2005r.) ostateczny termin rozliczenia umowy za I półrocze br. w rodzaju leczenie szpitalne upływa z dniem 14.08.2008 r.

Wydział Ekonomiczno-Finansowy przeprowadził analizę wykonania umów i okazało się, że niektórzy Świadczeniodawcy usunęli część wskazanego wcześniej do zapłaty rzeczywistego wykonania. Dlatego też wzywamy do złożenia stosownych korekt w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2008 r. W dniu 18 sierpnia zostanie zablokowana możliwość przekazywania danych  za I półrocze 2008 r., natomiast zgodnie z § 27 Ogólnych warunków umów ŁOW NFZ wystawi wezwania do zwrotu nienależnie przekazanych środków.