Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja wsteczna 2012 r.

28.02.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wzorem lat ubiegłych uruchomiono proces weryfikacji wstecznej świadczeń zrealizowanych w roku 2012. Wyniki weryfikacji pojawiać się będą sukcesywnie na Portalu Świadczeniodawcy.

W związku z powyższym prosimy o niepodejmowanie żadnych działań zmierzających
do wyjaśnienia lub korygowania zakwestionowanych świadczeń do czasu zakończenia całego procesu weryfikacji.

O terminie zakończenia weryfikacji wstecznej i wskazówkach co do dalszego postępowania Łódzki Oddział Wojewódzki poinformuje Państwa odrębnym komunikatem.

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej