Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przygotowanie ofert do ogłaszanych przez ŁOW NFZ postępowań

06.08.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) przypomina świadczeniodawcom przygotowującym oferty do ogłaszanych przez ŁOW NFZ postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zgodnie z art. 150, ust. 1, pkt. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U.04.210.2135 z późn. zm.) - Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu unieważnia postępowanie w przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu (wartość zamówienia z treści ogłoszenia konkretnego postępowania na dany okres rozliczeniowy - przyp. ŁOW NFZ)