Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

SIMP - do świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy

18 luty 2013

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ wzywa do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w 2012  roku poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie  i przekazanie wyniku uczestniczce programu.


Świadczeniodawcy, którzy będą mieli problemy, proszeni są o informację pisemną z określeniem jego rodzaju. Korektę należy dokonać w ciągu dwóch tygodni.
W załączeniu wykaz Świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów i wskazaniem, po którym z nich nie kontynuowano procedury.

Kontakt:
Halina Węcław tel. 42 275-49-60
Izabela Mosica 42 275-48-97

 

Wykaz Świadczeniodawców, którzy nie zakończyli procedury
pobrania materiału do przesiewowoego badania cytologicznego w 2012 r.

Lp.

Kod OW

Świadczeniodawca - nazwa

REJESTRACJA

POBRANIE

WYNIK

1

110053

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-POLESIE

0

1

0

2

120004

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WIELUŃ

0

1

0

3

140043

SZPITAL POWIATOWY W RADOMSKU

0

1

0

4

210100

NZOZ "PORADNIA ZDROWIA RENOMA"

0

1

0

5

210167

NZOZ "PATRON-MED"

0

1

0

6

210190

PRZYCHODNIA LEKARSKA " ESKULAP "

1

0

0

7

210308

NZOZ "MEDICUS A.T."

0

2

0

8

210317

MEDEOR PLUS

0

1

0

9

230013

NZOZ W CHĄŚNIE

0

1

0

10

230046

NZOZ "PROMED" S.C.

0

1

0

11

240029

NZOZ INMED W INOWŁODZU

0

1

0

12

240035

NZOZ MIRMED

0

1

0

13

210415

NZOZ PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ

0

1

7

14

220314

SPECJALISTYCZNY NZOZ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY "PRO FEMINA"

0

1

0

15

240234

SPECJALISTYCZNY NZOZ "K-MED"

0

1

0

16

210469

NZOZ CENTRUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I REHABILITACJI

0

0

1

17

230193

NZOZ "CENTRUM MEDYCZNE VERBENA"

0

1

0

18

210523

NZOZ "CENTRUM MEDYCZNE WSINF" W GŁOWNIE

0

1

0

19

210611

NZOZ MODRA-MED

0

4

0

20

209042

LUX MED SP. Z O.O.

0

0

1

 

 

 suma

 1

21 

Opracowała: Izabela Mosica

tel. 42-275-48-97