Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

06 sierpień 2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 52/2008/DSOZ z dnia 29 lipca 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza, ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • od dnia 06.08.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów,
  • od dnia 08.08.2008 r. we właściwych miejscowo Delegaturach.