Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Lecznictwo uzdrowiskowe - zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania

24.01.2013

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzeniem Nr 7/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. postanowił zmienić termin rozstrzygnięcia postępowania nr 05-13-000002/UZD/08/1/08.6500.028.05/4 poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi dnia 29 stycznia 2013 r. do godziny 15.00.

 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych