Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących (endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma) – aktualizacja wniosków na 2013 rok

07.01.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy obowiązywania zawartych umów w rodzaju leczenie szpitalne, uprawnień dla osób wskazanych przez świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy


W związku z tym należy złożyć wniosek, według załączonego wzoru o nadanie lub aktualizację uprawnień dla danej osoby.

Wypełniony wniosek opatrzony pieczątką zakładu, podpisem i pieczątką imienną osoby uprawnionej do reprezentowania świadczeniodawcy należy złożyć do Oddziału Funduszu w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2013 r.

Po tym terminie dostęp do modułu SZOI „Zarządzanie kolejkami” dotychczasowych administratorów ze strony świadczeniodawcy zostanie zablokowany.

Kontakt:

(42) 275-48-56; (42) 275-48-55