Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów i umów na rok 2013

04 styczeń 2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do dnia 2 stycznia  w wersji elektronicznej oraz papierowej, do podpisywania aneksów do umów na 2013 r.  w rodzaju:

 • podstawowa opieka zdrowotna
 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
 • leczenie szpitalne 
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • rehabilitacja lecznicza 
 • leczenie stomatologiczne 
 • profilaktyczne programy zdrowotne 
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 • opieka paliatywna i hospicyjna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 7 stycznia 2013 r.:

 • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów
 • we właściwych miejscowo Delegaturach jeżeli aneks dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej

źródło: Dział Obsługi Umów