Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywania aneksów do umów: leczenie szpitalne

16.08.2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 49/2012/DSOZ z dnia 06 sierpnia  2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

LECZENIE SZPITALNE,  ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 17 sierpnia 2012 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.