Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program profilaktyki chorób odtytoniowych i profilaktyki gruźlicy - wezwanie do uzupełnienia danych

01.07.2008

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 22/2008/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 kwietnia 2008 r. oraz z załącznikiem nr 5 do umowy POZ, stanowiącym załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007r., Łódzki OW NFZ wzywa do bardzo pilnego uzupełnienia  (do 7 lipca 2008 r. godz. 11.00) w formacie otwartym XML, danych dotyczących efektów udzielanych świadczeń w powyższych programach.