Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

29 czerwiec 2012
Ważny komunikat!Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na mocy podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarze zatrudnieni w kierowanych przez Państwa placówkach są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym leków refundowanych.
 
Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą.
Przypominamy też, że lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki.
 
 
Jan Wojciech Bieńkiewicz
Dyrektor ŁOW NFZ