Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program profilaktyki raka szyjki macicy - wezwanie do zakończenia procedur

01 czerwiec 2012

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ wzywa do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w 2011 roku poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie i przekazanie wyniku uczestniczce programu.

Świadczeniodawcy, którzy będą mieli problemy, proszeni są o informację pisemną z określeniem jego rodzaju. Korektę należy dokonać w ciągu dwóch tygodni.

W załączeniu wykaz świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów  i wskazaniem, po którym z nich nie kontynuowano procedury.

Źródło: Sekcja Profilaktycznych Programów Zdrowotnych