Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wyniki weryfikacji świadczeń - leczenie szpitalne

02 kwiecień 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi rozliczania świadczenia:

5.53.01.0001430 - Lek lub wyrób medyczny nie zawarty w kosztach świadczenia,

przypomina o obowiązku udokumentowania zakupu w/w leku lub wyrobu medycznego fakturą/ rachunkiem.

 

Właściwie opisaną kopię faktury/rachunku, o którym mowa wyżej należy każdorazowo po zakończeniu hospitalizacji przedstawić w Dziale Weryfikacji Świadczeń Opieki Zdrowotnej WŚOZ. Dokument ten w opisie winien zawierać informacje o zrealizowanym świadczeniu, a w szczególności:

  • nr księgi głównej,
  • daty hospitalizacji,
  • ilość/dawka wykorzystana w ramach rozliczanego świadczenia.

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerem telefonu:  42 275 – 49 – 03 lub 42 275 – 40 – 74.

 

 

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej