Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców POZ

31 styczeń 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronach Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zostały opublikowane następujące zarządzenia:

Zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ - opublikowany 11.01.2012 r.
Zarządzenie Nr 2/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ

Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ - opublikowany 12.01.2012 r.
Zarządzenie Nr 6/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/ KAOS.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienionymi aktami prawnymi, których przepisy zastosowanie będą miały do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w komunikacie dotyczącym deklaracji według stanu na dzień 1 marca 2012 roku oraz dla świadczeń udzielonych od 1 marca 2012 roku.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ