Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - podpisywanie umów

31 styczeń 2012
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców wymienionych w przedstawionej poniżej liście do podpisywania umów na 2012 r.w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
 
Odbiór umów odbywać się będzie:
  • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107, I piętro Dział Obsługi Umów od dnia 31 stycznia 2012 r. tel. 42 275 49 77

 

Źródło: Dział Obsługi Umów