Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

19 styczeń 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do podpisywania umów na 2012 r. w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

Odbiór aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi:

  • ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107, I piętro Dział Obsługi Umów od dnia 18 stycznia 2012 r. (42 275 49 77)