Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat szczegółowy XML o listach oczekujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012

13.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że 12 stycznia br. opublikowane zostało na stronie internetowej Centrali NFZ Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.


Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do danych, które będą przekazywane przez świadczeniodawców w komunikacie dotyczącym lutego 2012 r. (pomiędzy 29.02 a 10 marca br.) i następne.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90