Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Produkty zweryfikowane negatywnie w postępowaniu o zawarcie umowy w rodzaju: ZPO

30.12.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu wykaz produktów handlowych zweryfikowanych negatywnie w trakcie w postępowania o zawarcie lub aneksowanie umów na 2012 r. w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Jednocześnie informujemy, że za pośrednictwem Portalu Potencjału (Zestawy Produktów Handlowych – produkty poza zestawem) świadczeniodawcy, mają możliwość przeglądu produktów handlowych zweryfikowanych negatywnie w trakcie postępowania o zawarcie lub aneksowania umów na 2012 r..

Źródło:  : Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO.