Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju: LSZ w zakresach jednodniowych

27 grudzień 2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w postępowaniach od numeru 05 - 12 - 001734/LSZ/03/1/03.4450.032.02/1 do numeru 05 - 12 - 001748/LSZ/03/1/03.4580.032.02/1, z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej, pominięto w treści ogłoszenia Zarządzenie Nr 90/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.