Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów na 2012 rok

21 grudzień 2011

Łódzki OW NFZ informuje, iż wygenerowanie umowy na 2012 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bakowego.

Wniosek należy wypełnić w Portalu Świadczeniodawcy odrębnie do każdej umowy w momencie pojawienia się sygnatury umowy obowiązującej od stycznia 2012 r. Formularz bezwzględnie winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o załączenie do wniosku prawidłowego pełnomocnictwa. Oryginały wniosków należy składać w Oddziale NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 w punkcie informacyjnym na parterze lub przesłać na numer faksu 42 275 40 34, 42 275 40 41, a oryginał pocztą.