Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs ofert - składanie ofert

31 październik 2011

Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina, że oferty na postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składane powinny być zgodnie z miejscem składania wskazanym w ogłoszeniu.