Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wnioski o odblokowywanie umów

17.10.2011

W związku z napływającymi wnioskami o odblokowywanie już zamkniętych umów, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu usprawnienia pracy wniosek o odblokowanie umowy powinien zawierać następujące dane: 

  • kod umowy,
  • kod zakresu wraz z wyróżnikiem,
  • wykaz świadczeń, które mają ulec korekcie,
  • cel korekty.

Jednocześnie ŁOW NFZ przypomina, iż odblokowania już zamkniętych umów są przeprowadzane tylko i wyłącznie w celu korygowania błędów na świadczeniach rozliczonych (edycja danych, usunięcie błędnych zestawów). Zastępowanie błędnych świadczeń świadczeniami wykonanymi powyżej ustalonego limitu nie stanowi podstawy do odblokowania umowy.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej