Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

01 wrzesień 2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 39/2011/DGL z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 1 września 2011 r.
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów