Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenie w SIMP Programu profilaktyki raka szyjki macicy

10.06.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych w SIMP za okres styczeń – czerwiec 2011 r. poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym, przesłanie wyników, a następnie wygenerowanie rachunku.

 
Całkowite rozliczenie świadczeń sprawozdawanych w SIMP będzie możliwe w terminie 45 dni od czasu zakończenia okresu rozliczeniowego. Po upływie tego czasu dostęp do SIMP zostanie zablokowany, a rozliczenie badań będzie niemożliwe.

Aby świadczeniodawca mógł rozliczyć zrealizowane świadczenia w terminie, w przypadku konieczności zmiany wartości umowy, wniosek do  Kancelarii ŁOW NFZ należy dostarczyć w pierwszych dniach lipca.

Należy pamiętać, że procedura aneksowania umów rozliczanych w SIMP trwa dłużej, niż w innym systemie ze względu na dodatkową konieczność eksportu umów do Centrali NFZ i tam importu do SIMP.

W przypadkach koniecznych prosimy o kontakt : Halina Węcław tel. 42 275-49-60.