Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowy nr tel. Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

20.05.2011

Uprzejmie informujemy, że zmienił się numer telefonu komórkowego, pod którym mogą telefonować pacjenci, którzy chcą skorzystać w nocy i święta z pomocy w SPZOZ Gminna Przychodni Zdrowia w Andrespolu przy ul. Rokicińskiej 125.

Nowy numer to: 0605 145 149