Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne

28.04.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczeniodawca realizujący  świadczenia wymagające wydania indywidualnej zgody płatnika - Dyrektora ŁOW NFZ - powinien złożyć odpowiedni wniosek w sprawie umożliwiający właściwe sprawozdanie wykonanego świadczenia w terminie  do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, to znaczy z zachowaniem terminu rozliczeniowego określonego w § 23 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.