Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne – Terapeutyczne Programy Zdrowotne – aneksy do umów

11 kwiecień 2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 15/2011/DGL z dnia 4 kwietnia  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 11 kwietnia 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Źródło: Wydział Organizacyjny - Dział Obsługi Umów