Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

SIMP - zatwierdzanie wyników badań cytologicznych

17.02.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia listę wybranych realizatorów Programu profilaktyki raka szyjki macicy z uwzględnieniem czasu trwania procedury pobrania materiału do przesiewowego badania cytologicznego.


Według ustaleń okres od pobrania wymazu do zatwierdzenia wyniku w SIMP-ie nie powinien przekraczać 21 dni.
We wszystkich przypadkach przedstawionych w tabeli, czas ten został przekroczony, a w niektórych trwał niedopuszczalnie długo.

W związku z powyższym, ŁOW NFZ przypomina Państwu o konieczności bezzwłocznego zatwierdzania wyników badań po otrzymaniu z pracowni ich wersji papierowej, nie czekając do czasu generacji rachunku.