Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość XML z list oczekujących za miesiąc grudzień 2010

03.02.2011

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 stycznia 2011 r., dotyczącego wyników weryfikacji sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc grudzień 2010 r. publikujemy informację o korektach  dokonanych przez świadczeniodawców.


Ze 128 do 61 (na blisko 1000 podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu) zmalała liczba błędnych i/lub brakujących, kompletnych sprawozdań za ww. miesiąc sprawozdawczy, co oznacza, że ponad połowa świadczeniodawców wymienionych we wcześniejszej negatywnej weryfikacji usunęła nieprawidłowości w sprawozdawczości z kolejek oczekujących za ten miesiąc.

Załączona do dzisiejszego komunikatu lista za ten sam miesiąc zawiera dane świadczeniodawców, którzy dotąd nie usunęli nieprawidłowości. Proszę o jak najszybsze uzupełnienie brakujacych danych.

Jednocześnie przypominamy, że do 10 lutego br. należy przesłać sprawozdania za kolejny miesiąc sprawozdawczy: styczeń 2011 r., ze szczególnym uwzględnieniem zmian opisanych we wcześniejszych komunikatach:

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90