Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie zawarcia i aneksowania umów na 2011 r. w rodzaju ZPO

31 grudzień 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków następujących świadczeniodawców (w załączeniu). Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem lub aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2011 roku.

Jednocześnie informujemy, że za pośrednictwem Portalu Potencjału (Zestawy Produktów Handlowych – produkty poza zestawem) świadczeniodawcy, mają możliwość przeglądu produktów handlowych zweryfikowanych negatywnie w trakcie postępowania o zawarcie lub aneksowania umów na 2011 r.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju ZPO.