Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Modyfikacja systemów informatycznych NFZ i dostosowanie komunikatów szczegółowych XML

29 grudzień 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 28.12.2010r. pojawił się komunikat w sprawie modyfikacji systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i dostosowania komunikatów szczegółowych XML do wymagań wynikających z wprowadzenia od 1 stycznia 2011 roku modelu naliczania świadczeń do zapłaty po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia i związaną z tym likwidacją II fazy rozliczeń.

Link do szczegółowej treści komunikatu

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ