Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcie środków finansowych dotyczące ostatniego kwartału 2010

26.11.2010

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie:

do dnia 15 grudnia 2010 r.

Propozycje zmian w umowach należy przesyłać na nr fax-u (42) 275-48-82 lub (42) 275-49-05.