Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

LECZENIE UZDROWISKOWE - elektroniczna wersja skierowań

29 październik 2010

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20 sierpnia 2010 r., ŁOW NFZ przypomina, że w Portalu dla świadczeniodawców uruchomiona została funkcjonalność pozwalająca na elektroniczne generowanie wniosków na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28.08.2009r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe ( Dz. U. z 2009r., Nr 139, poz. 1135), skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE”, umieszczonym w prawym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

Opublikowaniem niniejszego komunikatu ŁOW NFZ prosi wszystkich Świadczeniodawców do elektronicznego sposobu generowania wniosków na leczenie uzdrowiskowe, aby być przygotowanym organizacyjnie, gdy funkcjonalność ta będzie obligatoryjna z dniem 1 stycznia 2011 r.

Przypominamy również, że administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom/pracownikom uprawnienia do wystawiania wniosków na leczenie uzdrowiskowe- bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

ŁOW NFZ dziękuje wszystkim Świadczeniodawcom, którzy korzystają już z nowej funkcjonalności Portalu i przysyłają wnioski wygenerowane elektronicznie.

Instrukcje dotyczące generowania wniosków i nadawania uprawnień znajdują się w pliku.

Szczegółowe informacje dotyczące spraw informatycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 989

Szczegółowe informacje dotyczące spraw merytorycznych można uzyskać pod nr tel. 42 27 54 081 oraz 42 27 54 858