Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w I półroczu 2010 r.

12.08.2010
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 r.