Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Szkolenia dla kadry zarządzającej szpitali

21.07.2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali NFZ zamieszczone zostały komunikaty w sprawie szkoleń na temat Jednorodnych Grup Pacjentów organizowanych w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „ Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”.

 

Komunikaty zawierające szczegółowe informacje w powyższej sprawie znajdują się na stronie internetowej Centrali NFZ: