Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w wymienionych rodzajach świadczeń

16 marzec 2010
  1. Leczenie szpitalne - Terapeutyczne programy zdrowotne (Zarządzenie Nr 8/2010/DGL z dnia 20.01.2010 r. oraz Zarządzenie Nr 9/2010/DGL z dnia 22.01.2010 r.)
  2. Profilaktyczne programy zdrowotne (Zarządzenie Nr 11/2010/DSOZ z dnia 29.01.2010 r.)
  3. Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (Zarządzenie Nr 1/2010/DSOZ z dnia 01.01.2010 r.)
  4. Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi (Zarządzenie Nr 10/2010/DSOZ z dnia 29.01.2010 r.)
  5. Leczenie stomatologiczne( Zarządzenie Nr 6/2010/DSOZ z dnia 20.01.2010 r.)

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 16 marca 2010 r. w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów