Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów i środków pomocniczych w grupach kodowych zrealizowanych w 2009 roku.

10 marzec 2010
Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r.