Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dotyczy świadczeniodawców realizujących usługi w rodzaju POZ

11 luty 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że został zakończony proces weryfikacji list świadczeniobiorców oraz list uczniów za miesiąc styczeń 2010 r. Wobec powyższego do Państwa systemów informatycznych zostały przesłane raporty, będące podstawą do sporządzenia rachunków korygujących za miesiąc styczeń 2010 r. W oparciu o ww. raporty, w terminie do dnia 26 lutego 2010 r., należy dokonać korekty rozliczenia świadczeń lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki szkolnej, finansowanych metodą kapitacyjną.

Jednocześnie informujemy, że struktury populacyjne z zakresu nocnej i świątecznej opieki w POZ do korekty za miesiąc styczeń 2010 r. będą wydawane wraz z raportem populacyjnym za miesiąc luty 2010 r. Termin rozliczenia rachunków korygujących z tego zakresu wyznacza się do dnia 15 marca 2010 r.

Ponadto informujemy, że trwa proces zaczytywania list podopiecznych do weryfikacji za miesiąc luty 2010 r. Wobec powyższego listy aktualne na dzień 1 lutego 2010 r. należy przesyłać w terminie do dnia 15 lutego 2010 r.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 – Dział POZ