Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacje 2009

09 luty 2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,że termin określony w komunikacie z dnia 26 stycznia 2010 roku dotyczący weryfikacji świadczeń za 2009 rok został przedłużony do dnia 15 lutego b.r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o niezwłoczne dokonanie stosownych korekt sprawozdania.  W przypadku, gdy korekta raportu statystycznego spowoduje konieczność wystawienia dokumentu finansowego, należy złożyć odpowiednie rachunki/faktury korygujące uwzględniające wyłącznie wartość świadczeń zakwestionowanych w wyniku czynności weryfikacyjnych prowadzonych przez ŁOW NFZ. W opisie składanego dokumentu korygującego proszę wpisać słowo „WERYFIKACJA ŁOW NFZ”.
Przypominamy jednocześnie, że w przypadku umów, dla których upłynął okres rozliczenia wykonania umowy (§ 27 OWU) Świadczeniodawca nie ma możliwości rozliczenia nadwykonań w miejsce świadczeń ujętych w korekcie wynikającej z weryfikacji.