Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zarządzenie Prezesa nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r.- przypomnienie.

19.01.2010

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje  zarządzenie Prezesa nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku.

Wymóg składania przez świadczeniodawców danych zawartych w rachunku również w formie elektronicznej (komunikat typu „REF”) nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r., załącznik nr 1, § 23, pkt. 8.

Rachunki elektroniczne, o których mowa przekazywane będą za pomocą Portalu Świadczeniodawcy. Szczegółowa instrukcja dotycząca wysyłania ww. rachunków za pośrednictwem portalu przedstawiona zostanie Państwu w terminie późniejszym.