Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących usługi w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

06 styczeń 2010
Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem aneksowania i zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ na rok 2010, przesunięciu - do dnia 21 stycznia 2010 r. - ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2010 r.
Jednocześnie ze względu na fakt, że w miesiącu styczniu 2010 r. nie odbędzie się tzw. centralna weryfikacja list świadczeniobiorców, prosimy o uporządkowanie danych na podstawie wyników weryfikacji z poprzednich okresów sprawozdawczych i przesłanie do ŁOW NFZ wyłącznie list aktualnych na dzień 1 stycznia 2010 r.
Ponadto mając na uwadze, że listy podopiecznych stanowią element sprawozdawczości niezbędny w procesie weryfikacji, a ich brak uniemożliwia dokonanie przez oddział Funduszu rozliczenia umowy na podstawie stawki kapitacyjnej, przypominamy o konieczności sprawdzenia potwierdzeń przesłanych deklaracji. Informacje o wynikach eksportu przekazywane są Państwu w komunikatach zwrotnych, generowanych przez system informatyczny ŁOW NFZ.
W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Działu POZ – tel.: (042) 275-41-64