Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – zebranie informacyjne w sprawie ogłoszonych postępowań na 2010 rok

05.01.2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Konkursowym na stronie internetowej Oddziału zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie na obszarze województwa łódzkiego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

ratownictwo medyczne

na okres od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r. 

W związku, z tym zapraszamy osoby upoważnione do reprezentowania oferentów, zamierzających złożyć oferty w ogłoszonych postępowaniach, na zebranie informacyjne, które odbędzie się w dniu 8 stycznia 2010 r. o godz. 11:00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218) 

Przedmiotem zebrania będą następujące zagadnienia: 

  • Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne
  • Sposób przygotowania ofert przy użyciu udostępnionej przez Oddział aplikacji konkursowej i definicji postępowania  

Zebranie ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział także, przedstawiciele organów założycielskich potencjalnych oferentów.  

 

Telefon kontaktowy:(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57